O nás 2019-02-16T11:33:25+00:00

Pro Patiens

Požičovňa polohovateľných zariadení a zdravotných pomôcok.

Pre koho?

Chceme prenájmom sprístupniť a prispieť k zvýšeniu kvalitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí Vašim chorým. Našim prvoradým cieľom je efektívne a rýchlo riešiť Vaše požiadavky, pričom vždy vychádzame z potrieb a možností každého klienta.

Naša ponuka je určená pre každého odkázaného na opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť výlučne v domácom prostredí, t.j. dlhodobo chorému, imobilnému, onkologicky chorému, a tiež zotavujúcemu sa po úraze, operáciách – v období rekonvalescencie.

Zapožičanie

Čo potrebujeme k zapožičaniu – k zapožičaniu polohovateľných postelí a zdrav. pomôcok nie je potrebné odporúčanie lekára! Treba nás iba kontaktovať.

Zapožičanie nie je limitované časovým prenájmom a je možnosť aj mesačnej platby. Pri preberaní Vami zvolenej zdrav. pomôcky sa spisuje zmluva o výpožičke, v ktorej sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa zapožičania, užívania a vrátenia zdrav. pomôcky. Za zapožičanie sa platí symbolický denný poplatok (suma sa odvíja od druhu pomôcky a jej nadobúdacej hodnoty). Taktiež sa pri preberaní pomôcky platí záloha, ktorá sa pri vrátení nepoškodenej pomôcky vráti späť užívateľovi. Pri vrátení sa platí tiež jednorazový dezinfekčný poplatok v sume 25,-€.

Pri záujme vieme zabezpečiť dovoz aj odvoz vybranej pomôcky na Vami určenú adresu. Cena nie je zahrnutá vo výpožičke, závisí od počtu km.